Betingelser og vilkår

Siste endring: 14. oktober 2023

Vi setter pris på at du har bestemt deg for å besøke oss. Vi ønsker at opplevelsen din på nettsiden vår skal være best mulig. For å få tilgang til tjenestene våre, erklærer du at du er myndig og har tilstrekkelig juridisk kapasitet til å bruke tjenestene våre, i samsvar med din nasjonale lov.

Tilgang og navigering på nettstedet, eller bruk av dets tjenester, innebærer uttrykkelig og full aksept av hver og en av disse vilkårene og betingelsene. Vi anbefaler at du leser dem nøye for å vite hvilken type data som samles inn gjennom nettsiden vår, til hvilke formål og hvilke rettigheter knyttet til det angår deg.

I. GENERELL INFORMASJON
I samsvar med informasjonsplikten gitt i lov 34/2002 om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSI-CE) av 11. juli, er følgende generelle informasjon på denne nettsiden gitt nedenfor. Eierskapet til denne nettsiden, https://www.malagaweddings.es/, (heretter, nettstedet) innehas av:

Navn : Estefanie Álvarez Folkmann
NIF : 26264266Z
Adresse : Urb. Cerrado del Águila, Los Iris, 29649, Mijas Costa, Málaga
Telefon : +34 647 347 143
E-post : [email protected]

II. VILKÅR OG GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK
Formålet med disse generelle bruksvilkårene (heretter vilkårene) er å regulere tilgangen til og bruken av nettstedet. For formålene med disse vilkårene skal følgende forstås som nettstedet: alle elementene integrert i både skjermgrensesnittene og i navigasjonstreet (heretter Innhold) og alle de elektroniske tjenestene eller ressursene som kan tilbys brukere (heretter kalt , Tjenester).

Málaga Weddings forbeholder seg retten til å endre, når som helst og uten forvarsel, presentasjonen og konfigurasjonen av nettstedet og innholdet og tjenestene som kan være inkludert i det. Brukeren erkjenner og aksepterer at Málaga Weddings til enhver tid kan avbryte, deaktivere og/eller kansellere noen av disse elementene som er integrert i nettstedet eller tilgang til dem. Brukerens tilgang til nettstedet er gratis og som hovedregel gratis uten at brukeren trenger å gi et vederlag for å kunne nyte det, bortsett fra i forhold til kostnadene for tilkobling gjennom telenettet levert av tilgangsleverandøren som brukeren har avtalt. Bruken av innholdet eller tjenestene på nettstedet kan gjøres gjennom abonnementet eller forutgående registrering av brukeren.

Tilgang, navigasjon og bruk av nettstedet, så vel som områdene som er aktivert for å samhandle mellom brukere, og bruker- og Málaga-bryllup, slik som kommentarer og/eller blogger, gir status som bruker, slik at de godtar, fra øyeblikket navigeringen av nettstedet begynner, alle betingelsene som er etablert her, så vel som deres påfølgende modifikasjoner, uten at det berører anvendelsen av de tilsvarende juridiske forskriftene for obligatorisk etterlevelse, alt ettersom. Gitt relevansen av det foregående, anbefales brukeren å lese dem hver gang de besøker nettstedet.

Malaga Weddings-nettstedet gir et stort mangfold av informasjon, tjenester og data. Brukeren påtar seg sitt ansvar for å gjøre en korrekt bruk av nettstedet. Dette ansvaret vil strekke seg til:

 • En bruk av informasjonen, innholdet og/eller tjenestene og dataene som tilbys av Málaga Weddings uten å være i strid med bestemmelsene i disse vilkårene, loven, moral eller offentlig orden, eller som på annen måte kan forårsake skade på tredjeparters rettigheter eller driften av nettstedet.
 • Sannheten og lovligheten til informasjonen gitt av brukeren i skjemaene utstedt av Málaga Weddings for tilgang til visse innhold eller tjenester som tilbys av nettstedet. Uansett vil brukeren umiddelbart varsle Málaga Weddings om ethvert faktum som tillater feil bruk av informasjonen som er registrert i slike former, som, men ikke bare, tyveri, tap eller uautorisert tilgang til identifikatorer og/eller passord, i for å fortsette til umiddelbar kansellering.

Málaga Weddings forbeholder seg retten til å trekke tilbake alle kommentarer og bidrag som bryter loven, respekt for personens verdighet, som er diskriminerende, fremmedfiendtlige, rasistiske, pornografiske, spamming, som forsøker mot ungdom eller barndom, orden eller offentlig sikkerhet eller som, etter hans mening ikke er egnet for publisering. Málaga Weddings vil uansett ikke være ansvarlig for meningene som uttrykkes av brukere gjennom kommentarer eller andre blogging- eller deltakelsesverktøy som kan eksistere. Bare tilgangen til denne nettsiden innebærer ingen form for kommersiell relasjon mellom Málaga Weddings og brukeren. Brukeren erklærer å være myndig og ha tilstrekkelig rettslig kapasitet til å være bundet av disse vilkårene. Derfor er dette nettstedet til Málaga Weddings ikke adressert til mindreårige. Málaga Weddings fraskriver seg ethvert ansvar for brudd på dette kravet.

III. TILGANG OG NAVIGASJON PÅ NETTSIDEN: UTELUKKELSE AV GARANTIER OG ANSVAR

Málaga Weddings garanterer ikke kontinuiteten, tilgjengeligheten og nytten av nettstedet, heller ikke innholdet eller tjenestene. Málaga Weddings vil gjøre alt for at nettsiden skal fungere korrekt, men påtar seg ikke ansvar eller garanterer at tilgangen til denne nettsiden ikke vil være uavbrutt eller feilfri.

Verken er ansvarlig eller garanterer at innholdet eller programvaren som kan nås via denne nettsiden, er fri for feil eller forårsaker skade på brukerens datasystem (programvare og maskinvare). I intet tilfelle skal Malaga Weddings være ansvarlig for tap, skader eller tap av noe slag som oppstår fra tilgang, navigering og bruk av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, de som er forårsaket av datasystemer eller de som er forårsaket av introduksjon av virus.

Málaga Weddings er ikke ansvarlig for skader som kan påføres brukere på grunn av feil bruk av denne nettsiden. Spesielt er det ikke ansvarlig på noen måte for fall, avbrudd, mangel eller defekt i telekommunikasjon som kan oppstå.

IV. PERSONVERN OG DATABESKYTTELSE
I samsvar med bestemmelsene i gjeldende lovgivning, forplikter Málaga Weddings seg til å iverksette nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak, i henhold til sikkerhetsnivået som er passende for risikoen for dataene som samles inn.

Lover som innlemmer denne personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen er tilpasset spanske og europeiske forskrifter som gjelder beskyttelse av personopplysninger på Internett. Spesielt respekterer den følgende regler:

 • EG-forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og rådet av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger og fri flyt av slike data (RGPD).
 • Den organiske loven 15/1999 av 13. desember om beskyttelse av personopplysninger (LOPD).
 • Kongelig resolusjon 1720/2007, av 21. desember, som godkjenner forordning for utvikling av organisk lov 15/1999, av 13. desember om beskyttelse av personopplysninger (RDLOPD).
 • Lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSI-CE).

Identiteten til den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger
Personen som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som samles inn i Málaga Weddings er: Estefanie Álvarez Folkmann, med NIF: 26264266Z (heretter også ansvarlig for behandlingen). Din kontaktinformasjon er som følger:
Adresse : Urb. Cerrado del Águila, Los Iris, 29649, Mijas Costa, Málaga
Telefon : +34 647 347 143
E-post : [email protected]

Prinsipper som gjelder for behandling av personopplysninger
Behandlingen av personopplysningene til brukeren vil være underlagt følgende prinsipper angitt i artikkel 5 i RGPD:

 • Prinsippet om lovlighet, lojalitet og åpenhet: samtykke fra brukeren vil være nødvendig til enhver tid før fullstendig gjennomsiktig informasjon om formålene som personopplysningene samles inn for.
 • Prinsippet om formålsbegrensning: personopplysninger vil bli samlet inn for spesifikke, eksplisitte og legitime formål.
 • Prinsippet om minimering av data: Personopplysningene som samles inn vil kun være de som er strengt nødvendige i forhold til formålene de behandles for.
 • Prinsippet om nøyaktighet: personopplysninger må være nøyaktige og alltid oppdatert.
 • Prinsippet om begrensning av bevaringsperioden: personopplysninger vil kun bli opprettholdt på en måte som tillater identifikasjon av brukeren i løpet av den tiden som er nødvendig for formålet med behandlingen.
 • Prinsippet om integritet og konfidensialitet: Personopplysninger vil bli behandlet på en måte som garanterer sikkerhet og konfidensialitet.
 • Prinsippet om proaktivt ansvar: behandlingsansvarlig vil være ansvarlig for å sikre at prinsippene ovenfor overholdes.

Kategorier av personopplysninger
Datakategoriene som behandles i Málaga Weddings er kun identifiserende data. Ikke i noe tilfelle behandles spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til artikkel 9 i RGPD.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke. Málaga Weddings forplikter seg til å innhente det uttrykkelige og verifiserbare samtykke fra brukeren for behandling av deres personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.
Brukeren skal ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke når som helst. Det vil være like enkelt å trekke tilbake samtykket som det er å gi det. Som en generell regel vil tilbaketrekking av samtykke ikke betinge bruken av nettstedet. I tilfeller hvor brukeren må eller kan gi sin informasjon gjennom skjemaer for å foreta forespørsler, be om informasjon eller av grunner knyttet til innholdet på nettstedet, vil du bli informert i tilfelle at utfylling av noen av dem er obligatorisk fordi de er avgjørende for riktig utvikling av den utførte operasjonen.

Formål med behandlingen som personopplysningene er bestemt til
Personopplysningene samles inn og administreres av Málaga Weddings for å lette, fremskynde og oppfylle forpliktelsene som er etablert mellom nettstedet og brukeren eller opprettholdelse av forholdet etablert i skjemaene som sistnevnte fyller ut eller for å adressere en forespørsel eller forespørsel. På samme måte kan dataene brukes til et kommersielt formål med personalisering, operasjonell og statistisk, og aktiviteter for bedriftsformålet til Málaga Weddings, samt for utvinning, lagring av data og markedsføringsstudier for å tilpasse innholdet som tilbys til brukeren, samt hvordan man kan forbedre kvaliteten, driften og navigasjonen på nettstedet.

Perioder med oppbevaring av personopplysninger
Personopplysninger vil bare bli oppbevart i minimumstiden som er nødvendig for formålet med behandlingen, og i alle fall kun i følgende periode: 2 år, eller inntil brukeren ber om at de slettes. Når personopplysningene innhentes, vil brukeren bli informert om i hvilken periode personopplysningene vil bli oppbevart eller, når det ikke er mulig, kriteriene som brukes for å bestemme dette begrepet.

Personopplysninger om mindreårige
Med respekt for bestemmelsene i artikkel 8 i RGPD og 13 i RDLOPD, kan bare de over 14 år gi sitt samtykke til behandling av deres personopplysninger på en lovlig måte av Málaga Weddings. Dersom det er et barn under 14 år, vil samtykke fra foreldre eller foresatte være nødvendig for behandlingen, og dette vil kun anses som lovlig i det tiltaket de har autorisert det.

Personvern og sikkerhet for personopplysninger
Málaga Weddings forplikter seg til å iverksette nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak, i henhold til sikkerhetsnivået som er passende for risikoen for dataene som samles inn, på en slik måte at sikkerheten til personopplysninger garanteres og for å forhindre ødeleggelse, tap eller utilsiktet endring eller ulovlig av personlige data som er overført, bevart eller på annen måte behandlet, eller uautorisert kommunikasjon eller tilgang til nevnte data.

Men på grunn av det faktum at Málaga Weddings ikke kan garantere totalt fravær av hackere eller andre som uredelig får tilgang til personopplysninger, forplikter datakontrolløren seg til å varsle brukeren uten unødig forsinkelse når et brudd oppstår. av sikkerheten til personopplysninger som sannsynligvis vil innebære en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. I henhold til bestemmelsene i artikkel 4 i RGPD betyr brudd på sikkerheten til personopplysninger ethvert brudd på sikkerheten som forårsaker ødeleggelse, tap eller utilsiktet eller ulovlig endring av personopplysninger som er overført, bevart eller på annen måte behandlet, eller uautorisert kommunikasjon eller tilgang til nevnte data.

Personopplysninger vil bli behandlet som konfidensielt av den person som er ansvarlig for behandlingen, som forplikter seg til å informere og garantere gjennom en juridisk eller kontraktsmessig forpliktelse at slik konfidensialitet respekteres av dens ansatte, medarbeidere og enhver person som den er tilgjengelig for. informasjon.

Rettigheter som følger av behandlingen av personopplysninger
Brukeren har om Malaga bryllup og kan derfor utøve følgende rettigheter anerkjent i RGPD med den ansvarlige for behandlingen:

 • Rett til innsyn: Det er brukerens rett til å få bekreftelse på om Malaga Weddings behandler deres personopplysninger eller ikke, og i så fall å få informasjon om deres spesifikke personopplysninger og behandlingen som Málaga Weddings har utført eller utfører , så vel som blant annet tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til nevnte data og mottakerne av kommunikasjonen som er gjort eller forventet derav.
 • Rett til retting: Det er brukerens rett til å endre sine personlige data som viser seg å være unøyaktige eller, tatt i betraktning formålene med behandlingen, ufullstendige.
 • Angrerett («retten til å bli glemt»): Det er brukerens rett, forutsatt at gjeldende lovgivning ikke fastslår noe annet, å få slettet sine personopplysninger når disse ikke lenger er nødvendige for formålene som de ble samlet inn eller traktater; brukeren har trukket tilbake sitt samtykke til behandlingen og dette har ikke annet rettslig grunnlag; brukeren er
  motsetter seg behandlingen og det er ingen annen legitim grunn til å fortsette med den; personopplysninger har blitt behandlet ulovlig; personopplysninger bør slettes i samsvar med en juridisk forpliktelse; eller personopplysningene er innhentet som et resultat av et direkte tilbud om informasjonssamfunnstjenester til et barn under 14 år. I tillegg til å slette dataene, må den behandlingsansvarlige, tatt i betraktning tilgjengelig teknologi og kostnadene ved dens anvendelse, treffe rimelige tiltak for å informere de ansvarlige som behandler personopplysningene om interessepartens anmodning om å slette enhver lenke til den personlige data.
 • Rett til begrensning av behandlingen: Det er brukerens rett til å begrense behandlingen av sine personopplysninger. Brukeren har rett til å få begrensning av behandlingen når han utfordrer nøyaktigheten av hans personlige data; behandlingen er ulovlig; Personen som er ansvarlig for behandlingen trenger ikke lenger personopplysningene, men brukeren trenger dem for å fremsette krav; og når brukeren har motsatt seg behandlingen.
 • Rett til dataportabilitet: I tilfelle behandlingen utføres på automatiserte måter, skal brukeren ha rett til å motta personopplysninger fra den behandlingsansvarlige i et strukturert, vanlig brukt og mekanisk leseformat, og å overføre dem til en annen person som er ansvarlig for behandlingen. Når det er teknisk mulig, vil databehandleren overføre dataene direkte til den andre ansvarlige.
 • Rett til motstand: Det er brukerens rett til ikke å utføre behandlingen av sine personlige data eller avslutte behandlingen av dem av Málaga Weddings.
 • Rett til ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering: Det er brukerens rett til ikke å bli underlagt en individuell avgjørelse basert utelukkende på automatisert behandling av deres personopplysninger, inkludert utarbeidelse av profiler, som eksisterer med mindre gjeldende lovgivning fastslår det motsatte.

Dermed kan brukeren utøve sine rettigheter ved skriftlig kommunikasjon adressert til behandlingsansvarlig med referansen «RGPD-https: //www.malagaweddings.es/», som spesifiserer:

 • Navn, etternavn på brukeren og kopi av DNI. I de tilfellene hvor representasjonen er tillatt, vil det også være nødvendig med identifikasjon på samme måte av personen som representerer brukeren, samt dokumentet som akkrediterer representasjonen. Fotokopien av DNI kan erstattes på en annen måte som er gyldig i loven som beviser identiteten.
 • Begjæring med de spesifikke årsakene til forespørselen eller informasjonen du ønsker tilgang til.
 • Adresse til virkning av varsler.
 • Dato og underskrift av søker.
 • Ethvert dokument som bekrefter forespørselen som formuleres.

Denne søknaden og alle andre vedlagte dokumenter kan sendes til følgende adresse og/eller e-post:
Adresse : Urb. Cerrado del Águila, Los Iris, 29649, Mijas Costa, Málaga
Telefon : +34 647 347 143
E-post : [email protected]

Lenker til tredjeparts nettsteder
Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger eller lenker som gir tilgang til nettsider til andre tredjeparter enn Málaga Weddings, og som derfor ikke drives av Málaga Weddings. Eierne av nevnte nettsteder vil ha sine egne retningslinjer for databeskyttelse, og i hvert tilfelle være selv ansvarlige for sine egne filer og sin egen personvernpraksis.

Aksept og endringer i denne personvernerklæringen
Det er nødvendig at brukeren har lest og er fornøyd med vilkårene for beskyttelse av personopplysninger i denne personvernerklæringen, samt å akseptere behandlingen av deres personopplysninger slik at den behandlingsansvarlige kan gå videre til det samme i skjemaet , i løpet av fristene og for de angitte formålene. Bruken av nettstedet vil innebære aksept av personvernreglene for det samme. Málaga Weddings forbeholder seg retten til å endre sine retningslinjer for personvern, i henhold til sine egne kriterier, eller motivert av en lovgivningsmessig, rettsvitenskapelig eller doktrinær endring av det spanske byrået for databeskyttelse. Endringer eller oppdateringer av denne personvernerklæringen vil bli varslet eksplisitt til brukeren. Denne personvernerklæringen ble oppdatert 16. juli 2018 for å tilpasses EU-parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med behandling av personopplysninger og gratis sirkulasjon av disse dataene (RGPD).

V. LENKER POLITIK
Det er rapportert at nettstedet til Malaga Weddings legger eller kan gjøre tilgjengelig for brukerne lenker (som blant annet lenker, bannere, knapper), kataloger og søkemotorer som lar brukere få tilgang til nettsteder som tilhører og/eller administreres av tredjeparter.
Installasjonen av disse lenkene, katalogene og søkemotorene på nettstedet er ment å gi brukerne søk etter og tilgang til informasjon tilgjengelig på Internett, uten at det anses som et forslag, anbefaling eller invitasjon til å besøke dem.

Málaga Weddings tilbyr eller selger ikke selv eller gjennom tredjeparter produktene og/eller tjenestene som er tilgjengelige på disse lenkede nettstedene.
På samme måte vil det ikke garantere den tekniske tilgjengeligheten, nøyaktigheten, sannheten, gyldigheten eller lovligheten til nettsteder utenfor eiendommen din som kan nås via lenkene. Málaga Weddings vil ikke i noe tilfelle vurdere eller kontrollere innholdet på andre nettsteder, og de godkjenner, undersøker eller godkjenner heller ikke produktene og tjenestene, innholdet, filene og noe annet materiale som finnes på de nevnte lenkede nettstedene.

Málaga Weddings påtar seg ikke noe ansvar for skader som kan forårsakes av tilgang, bruk, kvalitet eller lovlighet av innholdet, kommunikasjonen, meningene, produktene og tjenestene til nettsidene som ikke administreres av Málaga Weddings og som er koblet til på denne nettsiden .

Brukeren eller tredjeparten som lager en hyperkobling fra en nettside på et annet, annet nettsted til nettstedet til Málaga Weddings bør vite at:

 • Reproduksjon – helt eller delvis – av innholdet og/eller tjenestene på nettstedet er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra Málaga Weddings.
 • Ingen falske, unøyaktige eller ukorrekte manifestasjoner er tillatt på nettsiden til Málaga Weddings, og heller ikke på innholdet og/eller tjenestene dertil. Med unntak av hyperlenken, vil nettstedet som hyperlenken er etablert på ikke inneholde noe element av denne nettsiden, beskyttet som intellektuell eiendom av det spanske rettssystemet, med mindre det er uttrykkelig autorisert av Málaga Weddings. Etableringen av hyperlenken innebærer ikke eksistensen av relasjoner mellom Málaga Weddings og eieren av nettsiden den er laget fra, og heller ikke kunnskapen og aksepten til Málaga Weddings av innholdet, tjenestene og/eller aktivitetene som tilbys på nevnte nettside, og omvendt.

VI. INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOM
Málaga Weddings er i seg selv eller som en erverver eier av alle immaterielle og industrielle rettigheter til nettstedet, så vel som elementene deri (for eksempel og ikke uttømmende, bilder, lyd, lyd, video, programvare) eller tekster , varemerker eller logoer, kombinasjoner av farger, struktur og design, utvalg av brukte materialer, dataprogrammer som er nødvendige for drift, tilgang og bruk, etc.). De vil derfor være beskyttet som åndsverk av det spanske rettssystemet, som gjelder både spanske og europeiske forskrifter på dette feltet, samt internasjonale traktater knyttet til emnet og signert av Spania.

Alle rettigheter forbeholdt. I henhold til bestemmelsene i loven om intellektuell eiendom, er reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert dens metode for å gjøre tilgjengelig, hele eller deler av innholdet på denne nettsiden, for kommersielle formål, uttrykkelig forbudt. i enhver støtte og med noen tekniske midler, uten tillatelse fra Málaga Weddings.

Brukeren godtar å respektere de intellektuelle og industrielle rettighetene til Málaga Weddings. Du kan se elementene på nettstedet eller til og med skrive dem ut, kopiere dem og lagre dem på datamaskinens harddisk eller annen fysisk støtte, forutsatt at det er utelukkende for personlig bruk. Brukeren kan imidlertid ikke slette, endre eller manipulere noen beskyttelsesenhet eller sikkerhetssystem som ble installert på nettstedet.

I tilfelle brukeren eller tredjeparten mener at noe av innholdet på nettstedet utgjør et brudd på rettighetene til beskyttelse av åndsverk, må han/hun umiddelbart varsle Málaga Weddings gjennom kontaktinformasjonen i GENERELL INFORMASJON-delen av denne juridiske loven. Merknad og generelle vilkår for bruk.

VII. JURIDISKE HANDLINGER, GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON
Málaga Weddings forbeholder seg retten til å inngi sivile eller kriminelle handlinger de anser nødvendig for feil bruk av nettstedet og innholdet, eller for brudd på disse vilkårene.

Forholdet mellom brukeren og Málaga bryllup vil bli styrt av gjeldende og gjeldende forskrifter på spansk territorium. Skulle det oppstå en tvist i forhold til tolkningen og/eller anvendelsen av disse vilkårene, skal partene sende tvistene sine til den ordinære jurisdiksjonen og sende dem til dommere og domstoler som tilsvarer loven.